Informe de la UE sobre l’impacte del Programari Lliure en la innovació en les TIC

Una informe encarregat per ls UE exposa els avantatges del Programari Lliure i recomana a les administracions apostar per aquesta alternativa enfront el propietari privatiu. L’informe també desmenteix de manera rigorosa i clara els mites, mentides i desinformacions (FUD) que difonen els partidaris dels sistemes privatius per a adulterar el debat i entabanar els incauts.

Cal esperar que les administracions catalanes, que tant s’omplen la boca d’innovació i de recuperar el terreny perdut amb les noves tecnologies, no segueixin al marge d’aquestes recomanacions actuant com a agraïts esclaus de Microsoft i les grans companyies nordamericanes de Programari.

Economic impact of open source software on innovation and the
competitiveness of the Information and Communication Technologies (ICT) sector in the EU

El portuguès Paulo Vilela n’ha resumit les conclusions:

Algunes conclusions

– La base existent d’aplicacions de programari lliure (FLOSS) costaria 12.000 milions d’Euros per a ser desenvolupada comercialment, amb una contribució benvolguda per baix de 131.000 persones-any

– Els serveis basats en programari lliure (FLOSSS) podran arribar a una quota de 32 % del total de serveis IT en 2010

– El programari lliure estalvia potencialment 26 % en la inversió d’investigació i desenvolupament en la indústria de programari, permetent l’augment d’assoliments o la canalització de recursos per a més investigació

– Europa lidera en termes de participació en projectes de programari lliure (FLOSS)

– El programari lliure (FLOSS) pot animar la creació d’ocupacions i PMEs a través d’un ambient propici al desenvolupament de coneixements i a la retenció d’una major quota de valor.

* Dada la històrica menor capacitat d’Europa de crear nous negocis en el programari comparada amb Estats Units, la major quota de contribuidors de programari lliure existent a Europa li dóna una oportunitat única de crear nous noves empreses de programari i aproximar-se dels objectius de la “Agenda de Lisboa” de fer Europa de més competitiva economia del coneixement .

Recomanacions de l’informe

– Evitar penalitzar el programari lliure (FLOSS) en els incentius i finançament a la innovació, investigació i desenvolupament.

– Recolzar el programari lliure (FLOSS) en els models pre-competitius i en la normalització

– Evitar la captivitat dels proveïdors en els sistemes educatius a través de l’ensenyament de funcionalitats i no d’aplicacions específiques; animar la participació en comunitats del tipus del programari lliure (FLOSS)

– Animar associacions entre grans empreses i PMEs i la comunitat del programari lliure (FLOSS)

– Tractar les contribucions de programari lliure com donatius la institucions de solidaritat social per a efectes fiscals

– Explorar que manera el desacoblament entre el maquinari i el programari pot conduir a un mercat més competitiu i facilitar formes d’innovació no permeses pel model d’integració vertical.

(La traducció és d’en Marcelo d’Elia Branco)  

Més informació: http://www.groklaw.net/article.php?story=20070112025016466