Manifest a favor del programari lliure i formats oberts als municipis

Després d’uns quants mesos de treball i discussió des de diferents llocs (llistes de correu admpub i orglliure), i actualment a wiki.lliure.eu, s’ha redactat col·laborativament un manifest en perspectiva de les properes eleccions municipals, per tal de pressionar a favor de l’adopció i l’avanç del programari lliure als nostres municipis. 

 Manifest a favor del programari lliure i formats oberts als municipis

Les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) són, en aquests moments més que mai, un element fonamental en l’economia i el progrés d’una societat. Per fer-les avançar és imprescindible que la ciutadania les pugui emprar de manera universal. Els ciutadans i les ciutadanes tenim dret a accedir a les tecnologies de la informació i comunicacions (TIC) sense cap discriminació de tipus social, econòmic o de qualsevol altra mena i fer-ho en la nostra pròpia llengua. Els ajuntaments han de comprometre’s a defensar el dret d’accés a la societat de la informació dels seus ciutadans així com implicar-se en l’alfabetització digital i en ajudar a superar la fractura digital. L’objectiu d’aquest manifest és exigir als ajuntaments que garanteixin aquests drets dels ciutadans.

Un dels pilars fonamentals de l’accés a les TIC és el programari (software). Malgrat això, l’accés al programari es veu restringit per polítiques diverses en forma de contractes, llicències o patents, que en limiten l’ús i discriminen a uns sectors de la ciutadania dificultant-ne o prohibint-ne l’accés en condicions legals i amb garantia de qualitat.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Informe de la UE sobre l’impacte del Programari Lliure en la innovació en les TIC

Una informe encarregat per ls UE exposa els avantatges del Programari Lliure i recomana a les administracions apostar per aquesta alternativa enfront el propietari privatiu. L’informe també desmenteix de manera rigorosa i clara els mites, mentides i desinformacions (FUD) que difonen els partidaris dels sistemes privatius per a adulterar el debat i entabanar els incauts.

Cal esperar que les administracions catalanes, que tant s’omplen la boca d’innovació i de recuperar el terreny perdut amb les noves tecnologies, no segueixin al marge d’aquestes recomanacions actuant com a agraïts esclaus de Microsoft i les grans companyies nordamericanes de Programari.

Economic impact of open source software on innovation and the
competitiveness of the Information and Communication Technologies (ICT) sector in the EU

El portuguès Paulo Vilela n’ha resumit les conclusions:

Algunes conclusions

– La base existent d’aplicacions de programari lliure (FLOSS) costaria 12.000 milions d’Euros per a ser desenvolupada comercialment, amb una contribució benvolguda per baix de 131.000 persones-any

– Els serveis basats en programari lliure (FLOSSS) podran arribar a una quota de 32 % del total de serveis IT en 2010

– El programari lliure estalvia potencialment 26 % en la inversió d’investigació i desenvolupament en la indústria de programari, permetent l’augment d’assoliments o la canalització de recursos per a més investigació

– Europa lidera en termes de participació en projectes de programari lliure (FLOSS)

– El programari lliure (FLOSS) pot animar la creació d’ocupacions i PMEs a través d’un ambient propici al desenvolupament de coneixements i a la retenció d’una major quota de valor.

* Dada la històrica menor capacitat d’Europa de crear nous negocis en el programari comparada amb Estats Units, la major quota de contribuidors de programari lliure existent a Europa li dóna una oportunitat única de crear nous noves empreses de programari i aproximar-se dels objectius de la “Agenda de Lisboa” de fer Europa de més competitiva economia del coneixement .

Recomanacions de l’informe

– Evitar penalitzar el programari lliure (FLOSS) en els incentius i finançament a la innovació, investigació i desenvolupament.

– Recolzar el programari lliure (FLOSS) en els models pre-competitius i en la normalització

– Evitar la captivitat dels proveïdors en els sistemes educatius a través de l’ensenyament de funcionalitats i no d’aplicacions específiques; animar la participació en comunitats del tipus del programari lliure (FLOSS)

– Animar associacions entre grans empreses i PMEs i la comunitat del programari lliure (FLOSS)

– Tractar les contribucions de programari lliure com donatius la institucions de solidaritat social per a efectes fiscals

– Explorar que manera el desacoblament entre el maquinari i el programari pot conduir a un mercat més competitiu i facilitar formes d’innovació no permeses pel model d’integració vertical.

(La traducció és d’en Marcelo d’Elia Branco)  

Més informació: http://www.groklaw.net/article.php?story=20070112025016466